Pásová pila

Pásová pila Pásová pila je stroj použitelný pro řezání dřeva, kovů a mnoha dalších materiálů. Pásová pila získala své jméno použitím pásů k řezání. Pilový pás je úzký pás vyzubeného kovu. Tento pás obíhá na dvou vodících kolech – hnacím a hnaném ve stejné vertikální rovině s volným prostorem mezi nimi.

Vertikální pásové pily jsou vhodné také pro vyřezávání tvarů. Úhel prořezávání tvarů je určen šířkou pilových pásů.

Pásová pila na kov. Při řezání kovů je zapotřebí, aby pásová pila byla vybavena chlacícím systémem, který zaručuje konstantní proud chladící kapaliny přes pilový pás. Chladící kapalina udržuje pás chladný, což zvyšuje životnost pilového pásu. Pásová pila na kov je vybavena také poháněným nebo nepoháněným kartáčem pro odstraňování třísek. To zabraňuje nahromadění třísek v pilové pásu a také v pile. Pásová pila na kov může být horizontální nebo vertikální. Horizontální pásové pily se používají na řezání plných materiálů, profilů, trubek od malých až po velmi velké rozměry. Vertikální pásová pila se používá především na vyřezávání tvarů. Pásové pily se vyrábějí v mnoha provedeních od těch nejjednodušších – manuálních až po velmi složité automatické stroje.

V zámečnictvích, kovovýrobách a jiných strojních provozech se používají pásové pily především horizontální. U malé – manuální pásové pily musí obsluha stát po celou dobu provádění řezu. Pilový pás je do řezu veden ručně. Posuv do řezu je určen obsluhou. U gravitační pásové pily již obsluha nemusí být po celou dobu řezu. Po ručním zvednutí ramene a upnutí materiálu se pásová pila zapne a posuv do řezu je prováděn vlastní vahou ramene pásové pily. Rychlost posuvu se nastavuje škrtícím ventilem na olejovém válci. V současné době se také vyrábějí stroje s poloautomatickým zvedáním ramene a ručním svěrákem. Jedná se o ekonomicky výhodné pásové pily, neboť cena je nízká a obsluha má o mnoho lehčí práci. U poloautomatických pásových pil se po stisknutí jednoho tlačítka provede celý řezací cyklus – obsluha pouze posunuje materiál na doraz. Automatické pásové pily jsou vybaveny také automatickým posuvem materiálu do řezu.

V současné době je na klasické řezání v zámečnictvích a kovovýrobách nejprodávanější pásovou pila PILOUS ARG 220 PLUS.

Dříve se při řezání úhlů musel natáčet celý materiál, což při řezání 6m tyčí nebyl žádný med, nyní je moderní pásová pila vybavena plynulým natáčením úhlů buď jednostranně nebo oboustranně bez změny upnutí materiálu. Rozsah dnešního úhlového řezání je obdivuhodný například u pásové pily PILOUS ARG 500 PLUS S.A.F.

K pásovým pilám se používá běžné příslušenství:

  • válečkové tratě

  • horní upínky – pro řezání ve svazku

  • mlhovinové mazání – vhodné jen pro řezání trubek a profilů

  • osvětlení stroje

  • laser – označení místa řezu

  • frekvenční měnič – pro plynule měnitelnou rychlost pilového pásu

Pilové pásy velkých rozměrů používané na pilách na dřevo.

Pilové pásy bimetalické na kov.

Pásová pila na dřevo vertikální

Starší pásová pila na kov horizontální

© Copyright 2007 KARAS pily s.r.o. Všechny práva vyhrazena.

 

Hlavní menu

Kategorie

Technické informace

Další služby

PILOUS ARG 300 PLUS

Oboustranně natáčecí pásová pila PILOUS na kov s velkým prořezem.

PILOUS ARG 500 PLUS S.A.F.

PILOUS, velká poloautomatická pásová pila s vyjímečným řezným rozsahem a 41 mm vysokým pilovým pásem.

PILOUS ARG 250 PLUS

PILOUS, ruční pásová pila oboustranně natáčecí.

PILOUS pásová pila ARG 130 MOBIL

PILOUS, který je výborným pomocníkem na montážní práce.